Ichthylogia

Första utgåvan av Artedis Ichtyologia gavs ut postumt av Linné i Leiden 1738. Ichthyologia sive opera omnia de Piscibus… edidit Carolus Linnaeus. Leiden, Conrad Wishoff, 1738 (Soulsby 3563)

Inscannad version

I en andra upplaga har de tre första delarana översetts och utökats av utgivaren, bla. med 5 plancher, Johann Julius Walbaum (1724-1799). (Soulsby 3564). Ichtyologia 1-5. Grypeswaldiae, impensis Ant. Ferdin. Roese, 1788-93. 4:o. [vi] + 210; + [viii] + 200; + [viii] + 724; + [iv] + 140; + [iv] + 112 s. + 5 graverade planscher (varav en utvikbar).

Böckerna brukar finnas till salu på internationella antikvariat

En faksimilutgåva kom 1962 med introduktion av A.C Wheeler

1735 är Linné och Petrus i Holland samtidigt. Vi vet att de träffas och går igenom utkastet till Linnés Systema Naturæ som gavs ut i Leyden 1735. När Petrus kom till Holland var hans Ichthyologia i stort sätt klar, den var skriven huvudsakligen i Uppsala.

Efter Petrus död lånar Linné pengar och köper Petrus mauskrip till Ichthylogin, boken ges ut 1738 i Leyden.

Om Ichthylogin

Det fanns inga enhetliga eller allmängiltiga namn varken på avdelningar eller på de olika slagen djur och växter. Det var ett totalt kaos som rådde, det fanns inget egentligt system. T.ex så delades fiskarna in i fem grupper (en indelning gjord av Ray och Willoughby): 1/ Platta 2/ ålliknade 3/ korta 4/ mjuka ryggfenor 5/ taggfeningar vilket var olikvärdiga och ej uteslutande indelningspunkter.

Linnés och Petrus verk är mycket lika, båda använder en uppdelning i klasser, ordningar, släkten och arter. Petrus talar också om ”maniplar” något som i stort motsvarar senare tiders familjer. Petrus diagnos är oftast klarare och allmängiltigare, t.ex så skiljer han på lax, nors och sik-släktena, något som inte Linné gjorde. Båda verken innehåller i princip samma idéeer om namngivningen.

I ett avseende skilde sig Petrus rätt mycket från Linné, nämligen genom sitt intresser för anatomin. han går igenom fiskarnas kroppsbygnad och behandlar varje arts morfologi ganska noggrant. Han var van att dissekera fiskar, hade gjort det redan i Uppsala och under sin utlandsvistelse. Beskrivningarna av fiskarna är så bra att den framstående ichthyologen Günter år 1880 säger “… descriptions which even now are models of exacitude and method”. Petrus är en zoolog, medan Linné mer är biolog.

Så här skriver Linné i Systema naturae sid. 11 p. 4:

Inom Ichthyologien har jag inte själv utarbetat någon metod, utan det är vår tids störste ichthyolog, den vittberömde svensken herr Petrus Artedi som har låtit oss ta del av sin egen. Han har knappt haft någon like i fråga om att särskilja fiskarnas naturliga släkten och arternas olika egenskaper. Jag bringar nu min vetgirige läsare denna, för att han här skall få se hela verkets urbild. Min lysande läsare kan inom kort invänta mera från samme man, nämligen grundsatserna (Institutiones) för Ichthyologien i dess helhet.

(texten översatt av Hans Aili och funnen av Solveig Nordin)

Hans Aili håller på med en svensk översättning av Ichtylogin