Kronologi

Petrus Martini (Petrus Farfar)

≈ 1635 född i Ytterhiske utanför Umeå, son till en bonde, Mårten Zakrisson (f ca 1600) mor okänd
1656 (≈ 21 år) inskrevs vid Åbo Universitet under namnet Arctaedius (Åbo hade grundats 1640)
1663 (≈ 28  år) 3 april, förordnades till lärare i Piteå skola
1663 (≈ 28  år) 13 september, prästvigs i Umeå
1660??? föds Karin eller Catarina??
1663 (≈ 28 år) prästvigd
1666 (≈ 31 år) komminister i Umeå (till 1690)
1668 (≈ 33 år) gifter sig i Umeå med Anna Grubb Olofsdotter, 16 år gammal.
1669 (≈ 34 år) föds Mårten (stamfar för en gren klockare i Nordmaling utan avbrott fram till 1853,2?)
1670 (≈ 35 år) föds Olaus (Olof)
1680 föds Margareta
1683 föds Anna
1686 föds Brita (dör 1759 då hon somnar och faller i brasan)
1690 (≈ 55 år) föds Helena (mamman är då 38 år gammal)
1690 (≈ 55 år) kyrkoherde i Nordmaling
1694 (≈ 59 år) 4 febr predikade vid synodalmötet i Härnösand (Ebr 13:4)
1713 (≈ 78 år) jubelpräst, sjuk och blind
28 januari 1716 (≈ 81 år) skriver domkapitlet i Härnösand att  ”Kyrkoherden i Nordmaling, Petrus Arctædius, en mycket  åldriger och på 3:dje året blind och uti stort älände liggiande prestman” bör bli ersatt av sin son Olof.
26 september 1716 (≈ 81 år) utfärdar Karl XII  fullmakt åt  Olof att efterträda sin far.
1719 (≈ 84 år) dör i Vallen, Nordmaling
(ytterligare 3 söner och 2 döttrar)

 

Olof (Petrus far)

1670 född i prästgården Nordmaling
1692 studerar vid Åbo universitet
1696 (26 år) prästvigd, adjunkt i Nordmaling, bor i Normesunda ?
≈ 1695?, 1700? (≈ 25-30 år) gifter sig med Dorothea Djupædia
1701 (31 år) komminister i Anundsjö
10 oktober 1701 avlider Dorothea Djupædia
≈ 1702 (≈ 32 år) gifter sig med Helena Sidenia (f 1680) i Anundsjö
13 juli 1703 föds Anna Maria
27 februari 1705 föds Petrus (Petrus) Olai
22 oktober 1706 Margareta, dör 1708
16 februari 1708 Helena, dör 22 februari 1708
5 januari 1710 föds Elisabeth (Lisken) död 1733
(två andra barn dör unga ??)
1716 (46 år) kyrkoherde i Nordmaling
1717 begär att prästgården skall upprustas
1721 bränns prästgården ned av ryssarna
7 augusti (18/8 n. st.) 1728 (58 år) dör i Vallen, Nordmaling

 

PETRUS

27 februari (10/3) 1705 född i Normesunda(?), Anundsjö
1713 börjar han intressera sig för och studera fiskar.
1716 (11 år) skola i Härnösand, trivialskolans andra klass, går ut som nr 8 av 20 elever.
1720 går ur femte klassen som primus, bäste elev, får hoppa över sjätte klass.
1722 (17 år) går ur trivialskolan. Börjar sedan på gymnasiet där han får hoppa över tredje gymnasieåret och börja direkt på universitetet.
30 oktober (10/11) 1724 (19 år) skriver in sig vid Uppsala universitet, studerar först teologi och filosofi sedan medicin.
1726 (21 år) stipendium regium, fram till 1732
≈ 1728 tycker Petrus själv att han börjar med Ichthyologin; han skriver 1735 att han har hållt på med det i 7 år.
sommaren 1728 – mars? 1729 i Nordmaling, skriver/redigerar Nordmalingsfloran.
2 april (13/4) 1729 opponent vid disputation i Uppsala.
≈1729 skriver sig som Petrus Arctædi
1729 (24 år) träffar Linné i Uppsala.
1731 (26 år) senior
1733 (28 år) kurator, skriver sig som Petrus Artedi.
13 april (24/4) 1734 ”oration” över ”Raden av filosofer sedan världens skapelse”
midsommar 1734 (29 år) reser till Stockholm för att be sina svågrar om pengar för att finansiera en utlandsvistelse. Juli -34 reser Linné till Dalarna återvänder först efter Petrus avresa till England.
september 1734 avreser från Stockholm till England.
november 1734 anländer till London, träffar Hans Sloane
juni 1735 lämnar London och åker till Holland, vill skaffa promovera sig till medicine doktor.
27 juni  (8/7) 1735 träffar Linné i Leyden, Petrus har slut på pengar. Linné sammanför honom med Albert Seba, en förmögen apotekare som håller på att avbilda sina zoologiska samlingar. Petrus skall, mot ett arvode, skriva om fiskarna.
27 september (8/10) 1735 bjudning hos Seba, drunknar på väg hem i en av Amsterdams kanaler.
28 september (9/10) hittar man kroppen.
Söndag 2 oktober (13/10) begravning på S:t Anthonis kyrkogård.
1738 trycks Petrus manuskript, Ichthyologia, i Leyden, av Linné.